ΑΝΕΞΕΡΕΥΝΗΤΟ ΤΟΠΙΟ Ο Ο.Δ.ΔΗ.Χ. ΚΑΙ ΟΙ ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Εικόνα του χρέους της Ελλάδας

Δανεισμό 10 δις ευρώ για το 2024 ανακοίνωσε ο Ο.Δ.ΔΗ.Χ., ο οποίος σχεδιάζει την μείωση των ταμειακών διαθεσίμων, τον περιορισμό των εκδόσεων εντόκων γραμματίων ενώ στο βάθος διαφαίνεται και η πιθανότητα έκδοσης « πράσινου ομολόγου».

Ο Οργανισμός Διαχείρισης  Δημοσίου Χρέους ( Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου το οποίο ιδρύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 2628/6 -7-1998 ΦΕΚ 151 Α΄, 3965/18-5-2011 ΦΕΚ 113 Α΄, και 4233/31-12-2013 ΦΕΚ 287 Α΄, με έδρα την Αθήνα, έγινε εκσυγχρονισμός Ο.Δ.ΔΗ.Χ. με τον νόμο 4941/2022 ΦΕΚ 113 Α΄.

Σκοπός του οργανισμού είναι η μέριμνα για τη χρηματοδότηση του Ελληνικού Δημοσίου, την βελτιστοποίηση του κόστους δανεισμού και την επίτευξη της καλύτερης δυνατής διάρθρωσης και εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους.

 Από το πρόγραμμα του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. προκύπτει ότι παρότι οι πραγματικές δανειακές ανάγκες για τον επόμενο χρόνο δεν ξεπερνούν τα 6 δις ευρώ, το δανειακό πρόγραμμα για το έτος 2024 θα έχει μάλλον δύο σενάρια, ένα με δανεισμό στα 7 δις και ένα δεύτερο στα 10 δις. Το ποιό σενάριο τελικά θα ακολουθήσει, θα εξαρτηθεί από το εάν προχωρήσει σε αποπληρωμή εντόκων γραμματίων και νέες προπληρωμές του χρέους και πόσα από τα ταμειακά διαθέσιμα θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς διαχείρισης χρέους.

Ο καθαρός δανεισμός του δημοσίου το 2024 εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 4 δις ευρώ ενώ σε αυτά θα πρέπει να προστεθούν και άλλα 5,4 δις ευρώ, τα οποία αφορούν στην πληρωμή χρεολυσίων, δηλαδή ομολόγων που λήγουν. Πως θα καλύψει τις ανάγκες χρηματοδότησης ;

Οι χρηματοδοτικές ανάγκες της Ελλάδος για το 2024 ανέρχονται σε 18,9 δις ευρώ. Αυτά θα καλυφθούν, σύμφωνα με την δημοσιοποίηση του Ο.Δ.ΔΗ.Χ., ως εξής :

Μαύρη τρύπα δανεισμού
Τα χρήματα του δανεισμού πέφτουν στην μαύρη τρύπα του χρέους

Τα 10 δις ευρώ θα καλυφθούν με έκδοση ομολόγων, τα 4,1 δις ευρώ θα προέλθουν από άλλες πηγές, όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το N.GEV ( NEXT GENERATION EU ), Ταμείο Ανάκαμψης, τα 6,1 δις ευρώ θα προέλθουν από την πώληση μετοχών και άλλων περιουσιακών στοιχείων και τα υπόλοιπα από τα ρευστά διαθέσιμα που διαθέτει το Δημόσιο.

Το χρέος της Ελλάδος τόσο το δημόσιο όσο και ιδιωτικό είναι πραγματικά κολοσσιαίο για μια χώρα σαν και την δική μας που προσφάτως ξεπέρασε τα 400 δις ευρώ, δηλαδή αντιστοιχεί στο 168% του ΑΕΠ  και η συζήτηση περί βιωσιμότητάς του δεν παύει να επανέρχεται στο προσκήνιο. Ένα από τα ερωτήματα που ακούγονται συχνά είναι το ποιός τελικά θα πληρώσει το χρέος της χώρας ; Το μόνο σίγουρο είναι ότι μέχρι σήμερα το Ελληνικό Δημόσιο δεν έχει καν ξεκινήσει να αποπληρώνει το χρέος του, πληρώνει ουσιαστικά το μεγαλύτερο τμήμα των τόκων, ωστόσο οι πολίτες και οι επιχειρήσεις της χώρας έχουν πληρώσει έμμεσα το υψηλότερο δημόσιο χρέος μέσω των καταβαλλόμενων φόρων.

Το ερώτημα ωστόσο παραμένει, ποιος τελικά θα πληρώσει ; Κάποιες περιορισμένες αποπληρωμές αναμένεται να γίνουν μέσα από τα προγράμματα ιδιωτικοποιήσεων και αξιοποίησης της περιουσίας του δημοσίου. Η αλήθεια είναι ότι το ελληνικό χρέος δεν θα αποπληρωθεί κατά τις επόμενες δεκαετίες, αλλά απλώς θα ανακυκλώνεται με την έγκαιρη καταβολή των τόκων και έτσι θα εμφανίζονται εικονικά θετικά πλεονάσματα.

Το 2010 η Ελλάδα δεν μπορούσε να βρει χρηματοδότηση κεφαλαίου στις διεθνείς αγορές  χωρίς να πληρώσει απαγορευτικά υψηλά επιτόκια ώστε να αποφύγει την χρεοκοπία. Η τελική απόφαση της κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου ήταν να προσφύγει  στον μηχανισμό στήριξης της Τρόικα αγνοώντας την άτοκη χρηματοδότηση και τα οικονομικά εργαλεία του Αρτέμη Σώρρα . Μεταξύ της Ελλάδος και των πιστωτών έχουν υπογραφεί τρία μνημόνια το 2010, 2012 και 2015.Το πρώτο μνημόνιο ουσιαστικά θεωρούσε ότι η Ελλάδα αντιμετώπιζε πρόβλημα ρευστότητας και τα δύο επόμενα αντιμετώπιζαν το πρόβλημα της χώρας μας ως πρόβλημα φερεγγυότητας.

Πως έφτασε όμως η Ελλάδα στα μνημόνια ; Τελικά είναι φτωχή η Ελλάδα και οι Έλληνες ; Σύμφωνα με τον κρατικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2024 ( νόμος 5077/2023 ΦΕΚ 209/18-12-2023 ) τα έσοδα ανέρχονται σε 1.107.649.000.000 και υπάρχει δάνειο 1.004.195.000.000 από πού όμως δεν γνωρίζουμε, αλλά υπάρχει σε κάθε προϋπολογισμό από το 2015 το δάνειο των δις ή και τρις ευρώ …..αλλά όμως μας έβαλαν στα μνημόνια !!

Η Ελλάδα δεμένη με το βάρος του χρέους

Όπως αναφέρει ο Ο.Δ.ΔΗ.Χ. το δημόσιο χρέος στις 31-03-2023 ανέρχεται στα 401,5 δις ευρώ ,άραγε από τον προϋπολογισμό για το έτος 2024 που κυρώθηκε στη βουλή γιατί δεν πληρώνουμε το δημόσιο χρέος ; Γιατί οι κυβερνήσεις κα τα κόμματα αφήνουν και αυτοκτονούν ακόμη Έλληνες πολίτες και φεύγουν τα παιδιά μας στο εξωτερικό ;

Επικρατεί γενικά η άποψη ότι η χώρα μας είναι ένα μικρό και φτωχό κράτος, η αλήθεια όμως είναι διαφορετική ,η Ελλάδα είναι μια μεγάλη και πλούσια χώρα με μεγάλες δυνατότητες ποιοτικής παραγωγής γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων. Υπέρ αυτού συνηγορούν και τα τεράστια κοιτάσματα του υπόγειου και υποθαλάσσιου ορυκτού μας πλούτου και αυτό συμβαίνει γιατί η φύση δεν φάνηκε καθόλου φειδωλή  στον τόπο μας.

Η εμπορική μας ναυτιλία αποτελεί πρώτη δύναμη στον κόσμο με μεγάλες δυνατότητες συμβολής στην ανάπτυξη της εθνικής μας οικονομίας. Ο ήλιος, ο αέρας, τα νερά, η γεωθερμία είναι ικανά να λύσουν το πρόβλημα των ενεργειακών μας αναγκών με πολλές δυνατότητες εξαγωγής, επιστρέφοντας σημαντικά οφέλη στην πατρίδα μας. Όλος ο υπόγειος και υποθαλάσσιος γεωγραφικός χώρος γέμει μεταλλευμάτων, όπως πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

Είναι σαφές λοιπόν ότι η πατρίδα μας είναι μια χώρα μεγάλη και πλούσια. Η πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδος η οποία άλλωστε αποτελεί και το θεμέλιο του Δυτικού Πολιτισμού είναι αισθητή σε όλες τις εκφάνσεις της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας, αποτυπώνοντας έτσι την άνθηση των τεχνών, της αρχιτεκτονικής, της φιλοσοφίας και της σκέψης. Οι πολυάριθμοι αρχαιολογικοί χώροι και μουσεία προσφέρουν στους επισκέπτες την ευκαιρία να γνωρίσουν την ελληνική ιστορία από κοντά και να εξερευνήσουν τις ρίζες του ελληνικού πολιτισμού.

Η Ελλάδα με την πλούσια γη, το εξαίσιο μεσογειακό κλίμα, τη βιοποικιλότητα που διαθέτει καθώς και το πλούσιο υπέδαφος της, δύναται να είναι μια ανεπτυγμένη, αυτάρκης και οικονομικά ανεξάρτητη  χώρα. Οι κυβερνήσεις όχι μόνο δεν έδωσαν κίνητρα για την ανάπτυξη όλων των νευραλγικών τομέων της ελληνικής κοινωνίας, αλλά αντιθέτως έβαλαν εμπόδια και  μαζί με την Ε.Ε.  δημιούργησαν στρεβλώσεις με τις άδικες διαχρονικά πολιτικές τους οδηγώντας έτσι την χώρα μας σε κρίση και μνημόνια.

Η Πολιτεία, το Κράτος, πρέπει να δομήσει προγράμματα που στοχεύουν στην παροχή κινήτρων για την προστασία των ελληνικών προϊόντων που βασίζονται σε νέες τεχνολογίες, σε νέα έργα υποδομής, στην καθιέρωση ενός δίκαιου φορολογικού συστήματος, στην πλήρη αξιοποίηση των φυσικών πόρων της γης με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον, αξιοποιώντας  έτσι όλες τις πλουτοπαραγωγικές  πηγές της πατρίδος μας.

Πάνω σε αυτή την βάση θα  στερεωθεί το μέλλον της Πατρίδας μας κατοχυρώνοντας τα κεκτημένα και τα δίκαια της  ώστε να ξαναγίνει η Ελλάδα Μεγάλη.

Αρθρογράφος : ΔΑΕΙΡΑ

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back To Top