ΕΧΕΙ ΗΘΙΚΗ Η ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ;

Τεχνητή Νοημοσύνη το δάχτυλο του ανθρώπου δεν αγγίζει το δάχτυλο του θεού αλλά της Τεχνητής Νοημοσύνης

 Υπάρχει ηθική στην τεχνητή νοημοσύνη; Μα τι ερώτηση θα πει κανείς σαν να λέμε υπάρχει ηθική στην επιστήμη; Σαν να λέμε υπάρχει ηθική στην παιδεία ή στην υγεία; Υπάρχει ηθική στη Βουλή; Όχι, κανένα από τα παραπάνω δεν είναι ίδιο με το άλλο, όμως όλα τα παραπάνω είναι αναπόφευκτο να συμβούν σε μία ανθρώπινη συλλογικότητα γιατί είναι παράγωγα την κοινωνίας, δηλαδή της Πολιτείας, ιδανικά, των ανθρώπων κατά τη διάρκεια της ανελικτικής πορείας τους που νομοτελειακά πρέπει να ακολουθούν καθώς βρίσκονται σε μια συνεχή αναζήτηση του ορθού, του υπαρκτού, του ίδιου του είναι τους και κατ’ επέκταση του ίδιου τους του εαυτού. Άρα, όλα τα παραπάνω δεν είναι ίδια αλλά συμπληρώνουν το ένα το άλλο, συνδέονται και αλληλοεπιδρούν οι τομείς αυτοί εκ των πραγμάτων μεταξύ τους, γιατί πολύ απλά δε γίνεται αλλιώς, εάν ένας παρουσιάσει προβλήματα αυτά θα επηρεάσουν και θα εκδηλωθούν και στους υπόλοιπους, η Βουλή, η υγεία, η παιδεία, η επιστήμη, η τεχνητή νοημοσύνη ως τομέας της επιστήμης και της ενέργειας. Αλήθεια, τι ηθική υπάρχει στον τρόπο που παρέχεται η ενέργεια στον πολίτη από την ίδια την Πολιτεία του που ο ίδιος έχει δημιουργήσει;

 Τεχνούργημα προς εξυπηρέτηση του ανθρώπου είναι η τεχνητή νοημοσύνη, καθώς εμφανίζεται ως αποτέλεσμα της τεχνολογίας. Η τεχνολογία ή ακριβέστερα θα λέγαμε η τέχνη του λόγου είναι προς εξυπηρέτηση του ανθρώπου. Χωρίς την τέχνη του λόγου ο άνθρωπος δεν είναι άνθρωπος, η τέχνη του λόγου πηγάζει από αυτόν τον ίδιο και από το δημιουργικό του περιβάλλον, όπου λόγος ίσον νους άρα τεχνητή νοημοσύνη είναι μια τεχνητή αναπαράσταση της λειτουργίας του ίδιου του νου. Ο ίδιος ο νους αντιγράφεται πάντοτε ανάλογα με τις γνώσεις του αντιγραφέα με κάποιον στόχο και για κάποιον σκοπό. Εάν ο σκοπός αυτός για την κατασκευή της τεχνητής νοημοσύνης δεν είναι προς εξυπηρέτηση του ίδιου του Ανθρώπου – Πολίτη όπου από άνθρωπο κατασκευάζεται – σχεδιάζεται η ΤΝ , τότε ποιος θα μπορούσε να είναι;

Στο σημείο αυτό μπαίνω σε μια σχηματική αφήγηση όπου στο κέντρο τοποθετώ τον άνθρωπο σχεδιαστή – δημιουργό & τον άνθρωπο αποδεκτή και ως ακτίνες την Ηθική, το υπέρ του δέοντος – δεοντολογία ,το στόχο και σκοπό, τον τρόπο εφαρμογής και σε έναν εξωτερικό κύκλο τα αποτελέσματα του κάθε συνδυασμού .

 Πριν ακόμα όμως δούμε τον τρόπο εφαρμογής και τι αποτέλεσμα θα παράξει ήδη μπορούμε να συμπεράνουμε ότι στη μέση του ηθικού ζητήματος είναι ο Άνθρωπος και μόνο αυτός όπου όταν λέμε άνθρωπος εννοούμε και όλο του το περιβάλλον στο οποίο εντάσσεται από την αρχή της ύπαρξής του ανθρώπου. Αυτό δηλαδή μας δείχνει τον απαιτούμενο ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα σε κάθε κίνηση της επιστήμης της τεχνολογίας, της υγείας, της παιδείας. Οπότε αν δεν ορίσουμε την ανθρώπινη φύση πώς θα οδηγηθούμε σε έναν πραγματικά ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα σε οποιαδήποτε περίπτωση όπου κάτι θέλουμε να δημιουργήσουμε από τον άνθρωπο για τον άνθρωπο; Από τη φύση του ο άνθρωπος έχει εντός του αξίες και αρχές που τον κρατάνε στη μεσότητα, σε μία οντολογική θέση δηλαδή όπου τίποτα δεν είναι περίσσιο ή ελλιπές για το λόγο αυτό και θα λέγαμε πως είναι ένα ον αυτάρκες και αυτόνομο όσον αφορά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του σε σχέση με τις άλλες μορφές ζωής καθώς ο νους του τον οπλίζει με ότι θα χρειαστεί για να λύσει προβλήματα και να ανελίσει συνεχώς το κοινωνικό σύνολο στο οποίο εντάσσεται ως αναμφισβήτητα κοινωνικό ον που είναι. Το αξιακό  σύστημα στο οποίο ο άνθρωπος από τη φύση του είναι ενταγμένος του παρέχει την αίσθηση της δικαιοσύνης και της ισότητας, την αλήθεια και την ελευθερία, την αφθονία και την αρετή, την ανδρεία και την αρμονία, την αισθητική και την ικανότητα να ευδαιμονήσει και να γνωρίσει τον εαυτόν του πάντοτε μέσω της λογικής αφού όλα μα όλα μπορούν να περάσουν από αποδεικτική διεργασία όπου μέσω αυτής τα γεγονότα νομιμοποιούνται ως γεγονότα και δεν είναι απλώς ανούσιες καθημερινές δραστηριότητες χωρίς δημιουργικό στόχο και σκοπό ο οποίος είναι η συνεχόμενη δημιουργία που οδηγεί στην αέναη ανελικτική πορεία του γένους μας , του ανθρώπινου γένους.

Ένα ρομπότ μπροστά σε ένα πίνακα σκέπτεται μαθηματικούς τύπους

 Ένας άνθρωπος σχεδιαστής, επιστήμονας που δημιουργεί την τεχνητή νοημοσύνη σε ένα επιστημονικό περιβάλλον όπου η κάθε του εργασία προφανώς δε θα είναι αποκομμένη από τα ζητούμενα στοιχεία που το περιβάλλον αυτό επιδιώκει να καλύψει, να παράξει ή άλλως να λύσει θέματα και να βοηθήσει σε καταστάσεις, πρέπει να είναι ένας άνθρωπος με ηθική, φρόνηση και σωφροσύνη αν το θέλετε, να εργάζεται για ένα στόχο ανθρωποκεντρικό που θα πατάει πάνω στον παραπάνω αξιακό άξονα που αναφέραμε και ο σκοπός να είναι πανανθρώπινος με άπειρη αρετή, το αποτέλεσμα να είναι απλόχερα προς όλους και για όλα, χρήσιμος και βοηθητικός για κάθε ανθρώπινη ενέργεια που οδηγεί την ανθρωπότητα σε μια ανελικτική πορεία. Αλλιώς ποιος ο λόγος να αντιγράψει μια επιστημονική ομάδα την ανθρώπινη νοημοσύνη με σκοπό να λειτουργήσει τεχνητά δίπλα στον άνθρωπο. Εδώ λοιπόν μπαίνει το ζήτημα δίπλα στον άνθρωπο η τεχνητή νοημοσύνη ή αντί του ανθρώπου; Για όλους τους ανθρώπους ή για λίγους κι εκλεκτούς; Ας μη κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας ότι υπάρχουν ανεξάρτητες επιστημονικές έρευνες, μελέτες και ομάδες επιστημόνων την εποχή αυτή, των χορηγών και των χρηματοδοτήσεων προς έρευνα για ειδικές κατασκευές και ειδικές ανάγκες, περιπτώσεις και εφαρμογές που αποσκοπούν στην ανάδειξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων που θα παρέχονται σε ειδικές συνθήκες σε μικρές ομάδες ανθρώπων. Όσο κι αν δε μας αρέσει κάθε επιστημονική έρευνα και κοινότητα χρειάζεται χρήματα για να γίνει σε βαθμό τέτοιο όπου η εξάρτηση από τον χρηματοδότη είναι μεγάλη, πόσο μάλλον σε μία μεγάλου κόστους μελέτη η οποία αφορά την τεχνητή νοημοσύνη και τη χρήση αυτής στην καθημερινή μας ζωή σε όλα τα επίπεδα της διαβίωσης μας και τη συνύπαρξη μας με οποιαδήποτε μορφή τεχνητής νοημοσύνης όπου αφού εξετάζουμε τα κίνητρα και το περιβάλλον σχεδιασμού σίγουρα πρέπει να δούμε και την κοινωνία στην οποία η ΤΝ πρόκειται να εισέλθει και να χρησιμοποιηθεί, κατά πόσο είναι έτοιμη η κοινωνία να τη δεχτεί και να τη διαχειριστεί; Είναι καλυμμένες οι σημαντικότερες ανάγκες των ανθρώπων της εν λόγω κοινωνίας ώστε να αποζητά λύσεις και διευκολύνσεις μέσω της τεχνητής νοημοσύνης;

 Εάν το πιάσουμε σφαιρικά ως προς το παγκόσμιο κοινωνικό γίγνεσθαι βλέπουμε κοινωνίες πολλών διαφορετικών ταχυτήτων κι αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Τελικά σε ποιας ταχύτητας την κοινωνία μπορεί να φανεί χρήσιμη η τεχνητή νοημοσύνη σύμφωνα με το πλαίσιο που κινούνται οι ρυθμοί της; Οι βασικές ανάγκες πρέπει να είναι ήδη λυμένες για να ψάχνουμε το κάτι παραπάνω. Ποιος τα έχει λύσει όλα και τώρα στρέφεται προς την ΤΝ για να αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερες ευκολίες στην έκβαση καθημερινών δραστηριοτήτων ή και πιο εξειδικευμένες υπηρεσίες. Υπηρεσίες, η λέξη υπηρεσία δημιουργεί άλλη μια ερώτηση παρεμφερή με τις παραπάνω ερωτήσεις η οποία διατυπώνεται ως εξής, στην υπηρεσία ποιου κοινού προορίζεται η τεχνητή νοημοσύνη;

 Όλα ξεκινούν και καταλήγουν στο σχεδιάγραμμα όπου στο κέντρο είναι ο άνθρωπος είτε ως επιστημονικός παράγοντας – υπεύθυνος – πομπός είτε ως αποδέκτης – κοινό – χρήστης, κατά πόσο ο άνθρωπος είναι σε επαφή με το έμφυτο αξιακό σύστημα στο οποίο εντάσσεται και τηρεί τον τρόπο εφαρμογής μέσω του οποίου ακολουθείται η νομοτελειακή οδός της ανθρώπινης ανέλιξης, δηλαδή έχοντας βασικά χαρακτηριστικά την ελευθερία, την αισθητική, την αρμονία, την ισότητα, τη λογική, την αφθονία, την αλήθεια, την ακίνητη στάση μπροστά στο φόβο, το ευ της ψυχής, την πορεία προς την αυτογνωσία και την αρετή δηλαδή προς όλους και για όλα, όπου έστω κι ένα βασικό αξιακό χαρακτηριστικό να λείπει λείπουν όλα καθώς όλα εμπεριέχονται στο ένα και το ένα εμπεριέχεται σε όλα.

 Τελικά, μπροστά στο θέμα της Ηθικής και της δεοντολογίας στον επιστημονικό κόσμο τον πιο σημαντικό ρόλο δεν το παίζει το είδος της επιστήμης και η όποια εξειδίκευση αλλά η στάση και η θέση του ανθρώπου, οι χειρισμοί, η αληθινή ανάγκη, η διαχείριση των δυνατοτήτων οι οποίες όσο πιο πολλές είναι τόσο πιο απαιτητική καθιστούν τη διαχείριση τους με αξίες που αναφέραμε συνολικά παραπάνω, αρχές και νόμους που κλειδώνουν δηλαδή εξασφαλίζουν στο κοινωνικό σύνολο ότι οτιδήποτε συμβαίνει μέσα σε αυτό και για αυτό είναι από ανθρώπους με σκοπό να προσφέρει στους ανθρώπους.

Αρθρογράφος: Ελεονώρα Τώρα

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back To Top